یکی از برنامه هایی که در آبان ماه 1399 از طریق دبستان اطلاع رسانی شد، برگزاری اولین رویداد داستان نویسی بنیان  بود.

مطلع شدیم دانش آموز عزیز پایه دوم؛ خانم حلما کوفی گر  در این برنامه شرکت نموده، داستان خود را نوشته و برای رویداد ارسال کرده است.

پس از بررسیها و ارزیابی های انجام شده از میان ۱۰۳ اثر ارسالی، داستان حلماجان در بین ۳۲ اثر برگزیده در این کتاب چاپ شده است.

به دانش آموز عزیز و کوشا خانم حلما کوفی گر و خانواده محترم ایشان این موفقیت را تبریک عرض می نماییم.