✅  موسسه فرهنگی هنری راز نگاه
        آفتابگردان برگزار می کند:

      << سلسله نشست های وظایف مادری >>

* دکتر علیرضا هَزار

* نشست هفتم

تاریخ: چهارشنبه  ۱۴۰۰/۳/۱۹

 ساعت ۱۸

بنا به پیشنهاد بسیاری از عزیزان ساکن
     خارج از ایران، تاریخ میلادی و ساعت به
      فرمت utc نیز در پوستر درج شد.

محل برگزاری جلسه در فضای اسکای روم
     به آدرس زیر :

https://class.aftabgardan.site/ch/mothers