انا لله و انا الیه  راجعون

با نهایت تأسف و تألم، صبح امروز جان متعالی یکی از مردان خوب و اخلاق مدار روزگار، مدیر و مسئولی متعهد و مدبر 

در پی ابتلا به بیماری کرونا، کالبد خاکی اش را ترک نمود و به دیدار محبوبش شتافت. جناب مهندس سید مهدی میربد، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس

اصفهان، کسی که آلودگی های قدرت و سیاست این دنیای فانی دامنش را آلوده نکرد و زیبا و پاک به دیدار موالیانش شتافت

مبارکش باد و گذرگاههایش مملو از نور و سرور و آرامش

طلب صبر جمیل برای خانواده محترم و فرزندان عزیزشان داریم و برای شهر و جامعه خود بسیار متاسفیم که گوهری 

کمیاب را از کف داده ایم