عید سعید فطر ، عید طاعات و بندگی بر همگان بویژه دانش آموزان عزیز روزه دارمان مبارک و فرخنده باد.