جشن شکوفه های کلاس اولی های عزیز در روز سه شنبه 18 شهریور ماه با حضور دانش آموزان به همراه یکی از اولیای خود با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در دبستان برگزار گردید.

دانش آموزان با معلم خود سرکار خانم سلامی زاده و سایر دوستانشان و همچنین با محیط دبستان آشنا شدند. جای دانش آموزان غایب و اولیای آن ها خالی بود.