جشن غنچه های نوآموزان پیش دبستانی، در روز سه شنبه 18 شهریورماه در زمان محدود و با حضور یکی از اولیا و نوآموزان پیش دبستانی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در دبستان برگزار گردید. جای نوآموزان غایب و اولیای آن ها خالی بود.

 

در این روز نوآموزان با محیط پیش دبستانی آشنا شده ، هدایایی از طرف پیش دبستانی و آموزگار خود دریافت نموده و با دوستان خود نیز آشنا شدند.

 کتاب کاری که توسط دبستان برای نوآموزان آماده گردیده بود به همراه سایر کتب آموزشی به آن ها تحویل داده شد.