اولیای گرامی نوآموزان پیش دبستانی سال تحصیلی 1400-1399 برای گرفتن فیش لباس نوآموزان روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 14 و 15 مرداد، در فاصله زمانی 9 تا 11 صبح به دبستان مراجعه نمایند.