عرفات، آغاز است، آغاز آفرینش ما در این جهان
 
و روز نهم ذی الحجه روز وقوف در عرفات است، غنچه فطرتت را در زیر آفتاب پاک عرفات بگیر تا بشکفد و هم نوا با مولای عشق زمزمه کن:
 
الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع و لالعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع...