اسامی دانش آموزان برگزیده شرکت کننده در مسابقه قرآن در سطح دبستان به شرح زیر می باشد:
 
خانم ها 
ـ  حنانه سالم    حفظ عمومی      پایه چهارم
 
ـ  زهرا نجارزادگان    الگوی تلاوت    پایه ششم
 
ـ  حدیث دیانی مقدم    الگوی تلاوت   پایه ششم
 
ـ  فاطمه معینی     الگوی تلاوت        پایه ششم
 
ـ  فاطمه احمدی مقدم     الگوی تلاوت     پایه ششم