اسامی دانش آموزان برگزیده در جشنواره "فرهنگی هنری فردا" در سال 99-98 در سطح دبستان به شرح زیر می باشد:
 
رشته خوشنویسی و نقاشی خانم ها
 
- فاطمه زهرا یعقوبی   کلاس چهارم  خط ریز
 
- فاطمه موحدیان        کلاس چهارم    خط ریز
 
- فاطمه فروتن     کلاس پنجم            خط ریز
 
- فاطمه موسایی    کلاس ششم          خط ریز
 
- کیانا خسروی      کلاس پنجم          خط درشت
 
رشته نقاشی (طراحی مداد – مداد رنگی – آبرنگ - پاستل) ؛ خانم ها
 
- فاطمه زهرا یعقوبی    کلاس چهارم    آبرنگ
 
-فاطمه ناظمی کلاس چهارم      پاستل
 
- آلا ابراهیمیان   کلاس چهارم     مداد رنگ
 
- فاطمه خلیلیان    کلاس پنجم     طراحی مداد
 
- زهرا کشاورزراد   کلاس پنجم      آبرنگ
 
- زینب سادات کلاهدوزان   کلاس  پنجم    مداد رنگ
 
- هستی زینلی    کلاس ششم             مداد رنگ
 
داستان نویسی
 
ـ خانم زهرا رام پناه کلاس پنجم
 
کتابخوانی؛  خانم ها
 
ـ حسنا اکرمی   کلاس دوم
 
ـ طهورا کریمیان   کلاس سوم
 
ـ نیایش منعمیان  کلاس چهارم
 
ـ فاطمه شکرانی     کلاس پنجم
 
ـ مهشید سمندری    کلاس ششم
 
 
از بین دانش آموزان فوق خانم زینب کلاهدوزان در رشته مداد رنگ رتبه دوم و خانم زهرا کشاورزراد در رشته آبرنگ رتبه سوم را در ناحیه بدست آوردند.