به اطلاع اولیای گرامی نوآموزانی که در پایه اول دبستان هاجر ثبت نام شده اند می رساند،  سامانه ثبت نام کتابهای درسی پایه اول فعال شده است.

 با رجوع به سامانه زیر ثبت نام کتب درسی را انجام دهید: