هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است،
حتی فرشته ای که به پابوس آمده
 اینجا میان رفتن و ماندن مردد است،
اینجا مدینه نیست، نه مدینه نیست
پس بوی عطر کیست که مثل محمد(ص) است؟،
حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای
اینجا برای عشق شروعی مجدد است،
جایی که آسمان به زمین وصل میشود
 جایی که بین عالم و آدم زبانزد است،
هر جا دلی شکست به این جا بیاورید
اینجا بهشت، شهر خدا ، شهر مشهد است.
 
میلاد با سعادت شمس الشموس و انیس النفوس السلطان اباالحسن علی بن موسی الرضا عليه آلاف التحية والثناء مبارکباد.