" اللهم انی اسئلک بالتجلی الاعظم...."
 
 پروردگارا ! همراهی بهار طبیعت با بعثت رسول حق رحمه للعالمین نوید مبارکی است، از برکات و رحمتهای خاص این همراهی جهانیان را مستفیض بفرما.
آمین یا رب العالمین