جلسه آموزشی پایه ششم در روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور سرکار خانم ها بهتاش ،کوهی و کریمی ساعت ۱۰ صبح در دبستان برگزار می گردد .

موضوع جلسه :

۱- تحویل کارنامه و پوشه کار ترم اول

۲- توضیح  برنامه های آموزشی و پرورشی ترم اول

۳- راهنمایی جهت ثبت نام مدارس متوسطه

با توجه به اهمیت جلسه حضور یکی از والدین در جلسه الزامی است .