جلسه تحویل کارنامه دانش آموزان کلاس سوم روز دوشنبه 28 بهمن ماه ساعت 14:30 در دبستان برگزار خواهد شد.

حضور یکی از اولیا در جلسه الزامی است.