پیش ثبت نام پایه پیش دبستانی 2 دبستان هاجر آغاز گردید.

متقاضیان از ساعت 8 تا 12 صبح هر روز برای تکمیل فرم می توانند به دبستان مراجعه نمایند.