به مناسبت ایام ا... دهه فجر از 12 بهمن تا 22 بهمن در هر روز توسط دانش آموزان هر پایه برنامه هایی در دبستان برگزارگردید و پذیرایی توسط دانش آموزان انجام شد.