سرکار خانم دکتر صامتی  روز چهارشنبه 98/10/18 جهت معاینه دندان های دانش آموزان در دبستان حضور یافتند و دانش آموزانی که نیاز داشتند به دندانپزشک ارجاع داده شدند.