به اطلاع اولیای گرامی دانش آموزان پایه دوم و دانش آموزان جدیدالورود پایه های سوم تا ششم می رساند امروز سه شنبه 98/7/9 نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سایت دبستان برای دانش آموز و پدر/ مادر صادر گردیده؛  لطفاً برگه  مربوطه را از دانش آموز تحویل بگیرید.