نوبت بعدی تمرین سرود دانش آموزان کلاس اول روز شنبه 23 شهریور ساعت 9 صبح به مدت نیم ساعت می باشد.