درآستانه بازگشایی مدارس و لزوم تجهیزکلاس ها وکارگاه ها به وسائل وملزومات کمک آموزشی،این مدیریت با همکاری صنایع آموزشی اقدام به برگزاری نمایشگاه ویژه مدارس در محل دبیرستان ماندگار هراتی (خیابان کمال اسماعیل )نموده است.

زمان:دوشنبه تا چهارشنبه 11 الی 13شهریورماه98

ساعت بازدید نمایشگاه :صبح ها ازساعت9 -13 وعصرها17-20

*فهرست محصولات آموزشی وکمک آموزشی قابل عرضه درنمایشگاه

1-اسباب بازی های علمی وخلاق با اهداف تقویت حافظه ،پرورش خلاقیت ،افزایش دقت وتمرکز ،پرورش قوه تخیل و...

2-وسایل کمک آموزشی ،ورزشی وسرگرمی علمی مربوط به اتاق بازی

3-کیت های آموزشی علوم تجربی وریاضی ابتدایی و متوسطه

4-کیت های آموزشی فیزیک ،شیمی و زیست شناسی متوسطه

5-انواع مدل های آناتومی بدن انسان وگیاهی

6-تجهیزات آموزشی فنی وحرفه ای وکار ودانش