به اطلاع اولیای گرامی و نوآموزان عزیز پایه پیش دبستانی می رساند،  برنامه آغاز سال تحصیلی این پایه در ساعت 8:30  روز شنبه 98/6/30  در دبستان برگزار می گردد.

لطفاً نوآموزان با لباس مدرسه در مراسم حضور یابند و حضور یکی از اولیا در مراسم ضروری است.(اولین جلسه آموزشی اولیا نیز در همین روز برگزار می گردد.)