به اطلاع اولیای گرامی دانش آموزان پایه ششم می رساند، اولین جلسه آموزشی سال تحصیلی 99-98 در روز شنبه 98/6/30 ساعت 10:30 صبح در دبستان برگزار می گردد.

حضور یکی از اولیای گرامی در جلسه الزامی است.

لطفاً از آوردن کودکان خودداری فرمایید.