به اطلاع اولیای گرامی دانش آموزان پایه پنجم می رساند، اولین جلسه آموزشی سال تحصیلی 99-98 در روز چهارشنبه 98/6/27 ساعت 10:30 صبح در دبستان برگزار می گردد.

حضور یکی از اولیای گرامی در جلسه الزامی است.

لطفاً از آوردن کودکان خودداری فرمایید.