قابل توجه اولیای محترم دانش آموزان کلاس اول ، لطفاً دانش آموزان جهت تمرین سرود روز دوشنبه 11 / 6 / 98 ساعت 9 صبح در دبستان حضور یابند.