با توجه به طولانی بودن تعطیلات تابستانی و نیاز دانش آموزان به تکرار و تمرین، دانش آموزان کتاب جامع تیزهوشان پابه پا را طبق  برنامه ریزی زیر انجام دهند و در کلاس های تابستانی حضور داشته باشند.

  • ساعت کلاس ها 11 8:30 می باشد.
  • دانش آموزان با فرم مدرسه در این جلسات شرکت نمایند.

 

روز

تاریخ

فارسی

ریاضی

علوم

هدیه ها

دوشنبه

27/3/98

درس 1 تا 5

صفحه 43 تا 45 و فصل 2 و 3

فصل 1 تا 4

درس 1 تا 4

دوشنبه

10/4/98

درس 6 تا 8

فصل 4 و 5

فصل 5 و 6

درس 5 تا 7

دوشنبه

24/4/98

درس 9 تا 13

فصل 6

فصل 7 تا 10

درس 8 تا 12

دوشنبه

7/5/98

درس 14 و 15

فصل 7

فصل 11 و 12

درس 13 تا 15

دوشنبه

4/6/98

درس 16 و 17

فصل 8

فصل 13 و 14

درس 16 تا 20