روز شنبه 97/12/18 نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس اول به خانه بازی رفتند و لحظات شادی را در کنار مربیان خود سپری کردند.