کلاس اولی ها به مناسبت فراگیری نوشتن اسامی خدا و قرآن با همت معلمشان روز دوشنبه 11/29 /97 جشن زیبایی گرفتند.