قابل توجه دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم به اطلاع می رساند، مسابقه قرآنی نورالمبین (در سطح روخوانی) در دبستان با شرایط زیر برگزار می شود:

1- مسابقه برای هر مقطع در سطح کتاب درسی همان مقطع می باشد.

2- به نفرات برتر (اول تا سوم) مسابقه جایزه داده می شود.

3- مهلت ثبت نام تا شنبه 27 بهمن ماه می باشد (برای ثبت نام به سرکار خانم حیدریه مراجعه شود.)

4- زمان برگزاری مسابقه روز دوشنبه 29 بهمن ماه می باشد.

5- هر سه پایه از درس 1 تا 10 کتاب درسی شان را باید مطالعه نمایند.

6- فقط صفحاتی که سوره های قرآنی دارند برای امتحان پرسش می شود.

7- موارد مورد امتحان

الف) رعایت حروف ناخوانا

ب) رعایت حرکات

ج) وقف و علایم وقف

د) رعایت اتصالات قرآنی

هـ) حروف مدی و کشش آنها

و) حروف مقطعه

ز) صوت و لحن

ح) روانخوانی قرآن