به اطلاع اولیای گرامی می رساند بازدید از نمایشگاه جابربن حیان (در سطح ناحیه) روز پنجشنبه 97/11/18 برای اولیا به همراه دانش آموزان، اختصاص داده شده است.

محل نمایشگاه: خیابان بزرگمهر، خیابان رکن الدوله شرقی، جنب قرض الحسنه رضوی، کوچه احسان، دبستان فرهنگیان پسرانه دوره دوم

راه یافتگان جشنواره جابربن حیان از دبستان هاجر به نمایشگاه ناحیه دانش آموزان زیر می باشند:

1- کلاس ششم گروه خانم ها کلاهدوزان، شعرباف، صدرعاملی

2- کلاس ششم گروه خانم ها واعظ، نظری، مونسیان

3- کلاس پنجم خانم غزل عبدلی

4- کلاس چهارم خانم زینب کلاهدوزان

5-کلاس سوم گروه خانم ها امامی، موحدیان، ناظمی

6- کلاس دوم خانم اسحاقیان

7- کلاس دوم خانم میرزا