به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر روز شنبه 97/11/13 دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم به بازدید از خانه مشروطیت رفته و از برنامه های آن مکان استفاده می برند.