روز شنبه 97/11/6 دانش آموزان کلاس چهارم به بازدید از موزه علوم و فنون خواهند رفت.