روز چهارشنبه 97/11/3 دانش آموزان کلاس پنجم و ششم از آثار هنری هنرمندان معلول واقع درعمارت هنرمند در خیابان ابن سینا بازدید خواهند کرد.