نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه های اول و دوم روز شنبه 97/9/24 به شهربازی سیمرغ رفتند و لحظات شادی را در کنار مربیان خود گذراندند.