جلسه آموزش خانواده برای  اولیای نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم روز سه شنبه 97/9/20  با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر صادق زاده در دبستان برگزار شد.