درباره احساسات

من به خودم می بالم

من مهربانم

من نگرانم

من عصبانی ام

من حسودم

من غمگینم

من خجالتی ام

من خوشحالم

نویسنده: ایزابل توماس

مترجم: هایده کروبی