نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه های اول و دوم روز شنبه 97/9/24 به همراه مربیان خود به شهربازی سیمرغ می روند .