موفقیت دانش آموز عزیز کلاس چهارم "خانم کیانا خسروی" در مسابقات اُ اسپرت (O Sport) در کسب مقام دوم استانی، در رده سنی نوجوانان را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

با آرزوی موفقیت های روزافزون برای ایشان و سایر دانش آموزان عزیز.