به اطلاع اولیای محترم نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم می رساند؛ جلسه آموزش خانواده روز سه شنبه 97/9/20 ساعت 14:30 با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر صادق زاده در دبستان برگزار می شود.

موضوع جلسه: بهبود رابطه والد - فرزند

* لطفاً از آوردن فرزندان خودداری فرمایید.