روز دوشنبه 97/9/5 دانش آموزان کلاس سوم برای آموزش مفاهیم ریاضی و آموزش خرید به همراه مربیان خود به فروشگاه رفاه واقع در میدان لاله رفتند.