به اطلاع اولیای گرامی می رساند کارت های بیمه دانش آموزی امروز 97/9/7 به دانش آموزان تحویل داده شده است.