به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی دانش آموزان برتر کتابخوان هر پایه در سال تحصیلی97-96 معرفی شدند و برحسب تعداد کتاب هایی که سال تحصیلی گذشته از کتابخانه دبستان به امانت گرفته بودند به آنها امتیاز تعلق گرفت.