نمایشگاه و فروشگاه کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی در روزهای  یکشنبه و دوشنبه 27 و 28 آبان ماه برای دانش آموزان در دبستان برگزار شد.