به اطلاع اولیای گرامی می رساند به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بازارچه خرید و فروش کتاب دست دوم روز چهارشنبه 97/8/23 توسط دانش آموزان پایه های دوم تا ششم در دبستان برگزار می شود. شرایط عرضه کتاب های دست دوم به اطلاع دانش آموزان رسانده شده است. کتاب های دست دوم نو که کثیف، پاره و خطخطی نباشند به نصف قیمت پشت جلد توسط دانش آموزان فروخته می شود.