برگزاری مراسم بزرگداشت 13 آبان در روز یکشنبه 13 آبان 97 در دبستان و اهدای یادبود به دانش آموزان