با توجه به شمارش آرای انتخابات شورای دانش آموزی از بین 78 رأی ، نتیجه انتخابات به شرح زیر اعلام می گردد:

1- خانم ها آلا ابراهیمیان (کلاس سوم) و نگین حسینی (کلاس پنجم)  با 39 رأی

2- خانم حدیث دهقانی (کلاس پنجم) با 35 رأی

3- خانم هدیه مظاهری (کلاس ششم) با 32 رأی

4-خانم ها فاطمه ناظمی (کلاس سوم) و حدیث صادقی(کلاس پنجم) با 29 رأی

5- خانم نازنین نظری (کلاس ششم) با 28 رأی

6- خانم شمیم حاجی احمدی (کلاس چهارم) با 27 رأی

7- خانم حسنا صالحی خواه (کلاس پنجم) با 26 رأی

8-خانم زهرا یعقوبی (کلاس چهارم) با 24 رأی

9-خانم فاطمه امامی (کلاس سوم) با 20 رأی

10-خانم فاطمه معینی (کلاس پنجم) با 18 رأی