نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم روز چهارشنبه 97/7/25 به همراه معلمانشان جهت صرف صبحانه و برگزاری کلاس در فضای آزاد به باغ غدیر رفتند .