جلسه آموزش خانواده مخصوص اولیای نوآموزان پیش دبستانی و اولیای دانش آموزان اول تا چهارم در روز شنبه 97/7/21 ساعت 3 بعدازظهر با حضور  جناب آقای دکتر سبزقبایی استاد دانشگاه اصفهان  و با موضوع مسمومیت های شایع در دانش آموزان، در دبستان  برگزار  شد.