نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس دوم به منظور آشنایی با آب و مصارف آن در روز شنبه 28 مهرماه به همراه مربیان خود به خانه فرهنگ سازمان آب خواهند رفت.