اولیای محترم دانش آموزان کلاس اول به منظور اطلاع از آموزش های آبان ماه، جلسه توجیهی در خصوص آموزش نشانه ها و مباحث ریاضی، روز شنبه مورخ 28 مهرماه ساعت 14:30 در دبستان برگزار می گردد.

لازم به ذکر است با توجه به مطالبی که در این جلسه مطرح خواهد شد ، حضور فردی که ناظر بر امور درسی دانش آموز است؛ ضروری می باشد.